Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9434 [X]

Grodzisk, dnia 14 czerwca 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczków

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji w dniach 16-18 czerwca 2017 r. o godzinach sprecyzowanych w poniższych punktach. Autorem projektów znaczków jest Krzysztof Czuguł-Chan. 

1. Nazwa znaczka: El Distrito de Tropicana - Punta, nominał - 3000 lt, emisja w dniu 16.06.2017 r. o godz. 20.00, ilość -30 szt. (po 3 szt. do nabycia w PB).

Obrazek


2. Nazwa znaczka: El Distrito de Tropicana - Playa de Sarmatia, nominał - 4000 lt, emisja w dniu 17.06.2017 r. o godz. 20.00, ilość -30 szt. (po 3 szt. do nabycia w PB).

Obrazek


3. Nazwa znaczka: El Distrito de Tropicana - Sola, nominał - 5000 lt, emisja w dniu 18.06.2017 r. o godz. 20.00, ilość -30 szt. (po 3 szt. do nabycia w PB).

Obrazek


Dochód ze sprzedaży znaczków przekazany zostanie na konto: Miasto Sola (M00020).

(—) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny