Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9444 [X]

Grodzisk, dnia 18 czerwca 2017 r.

Postanowienie Marszałka

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 2. ust. 4. Ustawy Konstytucyjny o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. (p. 8980) w powiązaniu z art. 14. ust. 1. pkt. 1. Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (tj. p. 5255), w związku ze złożeniem mandatu poselskiego, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego JKW Andrzeja Fryderyka (AF462).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny