Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 9445 [X]

Grodzisk, dnia 19 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie przedłużenia obowiązywania ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. (ze zm.) o kolejne 6 miesięcy:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 82;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 58 (70,73%);
  3. Liczba głosów oddanych za przedłużeniem: 83 (38,25%; 20 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw przedłużeniu: 134 (61,75%; 28 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 38 (10 wyborców).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w drodze referendum obowiązywanie ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. (ze zm.) nie zostało przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny