Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 945 [X]

Grodzisk, dnia 12 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 360 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 stycznia 2007 r. powołuję Pana ZBYSZKA bnt. VON THORN–BROWARCZYKA na urząd Ministra–Kanclerza.

§ 2.

W związku z wnioskiem przedłożonym dnia 12 stycznia 2007 r. przez Ministra–Kanclerza, Pana ZBYSZKA bnt. VON THORN–BROWARCZYKA, powołuję:

  1. Pana KRYSPINA hr. BOBERA na urząd Ministra–Podkanclerzego,
  2. Pana DARIUSZA MAKOWSKIEGO na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  3. Pana HENRYKA kaw. LESZCZYŃSKIEGO na urząd Ministra Kultury,
  4. Pana ANDRZEJA kaw. DZIKOWSKIEGO na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  5. Pana JAKUBA kaw. KACZYŃSKIEGO na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana KRZYSZTOFA bar. KONIASA na Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny