Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 9458 [X]

Grodzisk, dnia 30 czerwca 2017 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania pełnomocnictwa Rządu

§ 1.

Na podstawie § 17. ust. 4. Zarządzenia Kanclerza z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 9298), w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję

Wielmożną Panią Yennefer v-hr. von Witcher (AF936)

ze stanowiska pełnomocnika Rządu ds. karczmy oraz odwołuję pełnomocnictwo udzielone jej w dniu 1 kwietnia 2017 roku, upoważniające do wszelkich czynności dotyczących zarządzania i kierowania Karczmą Pod Rozbrykanym Kucykiem.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) K. J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny