Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9465 [X]

Grodzisk, dnia 5 lipca 2017 r.

Postanowienie Marszałka

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich

§ 1.

Na podstawie art. 5. ust. 3. i ust. 5. Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. (p. 6430) w powiązaniu z art. 14. ust. 1. pkt. 6. Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (p. 5255), w związku z utratą statusu aktywnego obywatela, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego przez hrabiego Krzysztofa von Thorn-Macaka (A1847) oraz szlachetną damę Susanne Delfinę Kierkeller (AF934).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny