Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 9467 [X]

Grodzisk, dnia 5 lipca 2017 r.

Uchwała Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie uchylenia postanowienia Księcia Sarmacji

Na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r.,

uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z wyrokiem Trybunału Koronnego TK U 17/06/20 uchyla się postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz.P. KS poz. 9447).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny