Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9468 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2017 r.

Postanowienie Marszałka

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich

§ 1.

Na podstawie art. 14. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (p. 5255) w związku z art. 2. ust. 4. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 22 października 2016 r. (p. 8980), z uwagi na brak nieusprawiedliwioną nieobecność podczas dwóch kolejnych głosowań, stwierdzam wygaśnięcie mandatów poselskich posłów wicehrabiego Krzysztofa Hansa van der Ice (AB726), hrabiego Wicentego Wałachowskiego (AE854), Jego Książęcą Wysokość Defloriusza Dymana Wandera (A0441) oraz hrabiego Daniela Januarego von Tauer-Kraka ( AG003).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny