Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9472 [X]

Grodzisk, dnia 10 lipca 2017 r.

Postanowienie Marszałka

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (p. 5255) w związku z art. 2. ust. 4. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 22 października 2016 r. (p. 8980), z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność podczas dwóch kolejnych głosowań, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego posła baroneta Jana Grimknura (AG325).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny