Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9486 [X]

Grodzisk, dnia 19 lipca 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o podatkach i opłatach prowincjonalnych

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować "Dekret Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych" w sposób taki, iż:

    1. art. 3 ust. 1 ("Zwolnienie z pobieranego podatku stosuje się do kont, których właścicielem jest Starosarmacja, Grodzisk, Czarnolas, Fer lub Księstwo Sarmacji.") otrzymuje brzmienie: Zwolnienie z pobieranego podatku stosuje się do kont, których właścicielem jest Starosarmacja, Grodzisk, Czarnolas, Fer, Sola lub Księstwo Sarmacji.
    2. Do art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Podatku nie pobiera się od osób, które przebywają na terenie Księstwa Sarmacji krócej niż trzy miesiące."
    3. Do art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Opłat nie pobiera się od osób, które przebywają na terenie Księstwa Sarmacji krócej niż trzy miesiące."

Art. 2. [Przepis końcowy]

  1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny