Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 9487 [X]

Grodzisk, dnia 20 lipca 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie ustalenia kwoty zwrotu dla obrońców procesowych

Na podstawie art. 16a. § 7. Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) (zwanej dalej "Kodeksem"), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się kwotę dziennego zwrotu dla obrońcy procesowego, o której mowa w art. 16a. § 5. Kodeksu, w wysokości 250 Ⱡ.

§ 2.

Rada Ministrów wypłaca obrońcy procesowemu sumę zwrotów za poszczególne dni reprezentowania uczestnika postępowania, w terminie 7 dni od chwili zakończenia tego reprezentowania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Konrad J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny