Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne władz prowincji, poz. 9488 [X]

Grodzisk, dnia 20 lipca 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zwołania Sejmiku Koronnego na obrady

 § 1.

Zwołuję Sejmik Koronny Starosarmacji na obrady na dzień 22 lipca 2017 r., równocześnie powierzając Krzysztofowi hrabiemu von Thorn-Macakowi obowiązek czuwania nad porządkiem wyboru Marszałka Sejmiku Koronnego.

§ 2.

Lista uprawnionych do udzału w obradach:

 1. Tomasz Ivo Hugo (AD468),
 2. Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205),
 3. Henryk von Thorn-Leszczyński (A7599),
 4. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782),
 5. Jan Grimknur (AG325),
 6. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser (AF820),
 7. Paviel von Thorn-Broniek (A8218),
 8. John Rasmusen (AE569),
 9. Krzysztof von Thorn-Macak (A1847),
 10. Patryk Vindsor (AG556),
 11. Peter West (AF958).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny