Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 95 [X]

Unisławów, dnia 10 marca 2005 r.

Artykuły Hetmańskie nr 3

o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości określonej w załączniku nr 1.

§ 2.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują dodatki do uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku nr 2.

§ 3.

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego wypłacane są łącznie, za każdy zakończony miesiąc pełnienia czynnej służby wojskowej.

§ 4.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 1 z dnia 20 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Stopień wojskowy Uposażenie
Szeregowy (marynarz) 6 lt
Starszy szeregowy (starszy marynarz) 7 lt
Kapral (mat) 8 lt
Sierżant (bosmanmat) 9 lt
Starszy sierżant (bosman) 10 lt
Chorąży 11 lt
Podporucznik 12 lt
Porucznik 13 lt
Kapitan 14 lt
Major (komandor podporucznik) 15 lt
Podpułkownik (komandor porucznik) 16 lt
Pułkownik (komandor) 17 lt
Generał brygady (kontradmirał) 18 lt
Generał dywizji (wiceadmirał) 19 lt
Generał broni (admirał) 20 lt
Marszałek Sarmacji 25 lt

Załącznik nr 2
WYSOKOŚĆ DODATKÓW

Tytuł do dodatku Wysokość
Dodatek służbowy — Hetman Wielki 25 lt
Dodatek służbowy — dowódca prowincji 15 lt
Dodatek służbowy — dowódca korpusu (floty) 10 lt
Dodatek służbowy — dowódca dywizji (flotylli) 5 lt
Dodatek służbowy — komendant Książęcej Głównej Szkoły Wojennej 10 lt
Dodatek służbowy — komendant Centrum Rekrutacji i Szkolenia 5 lt
Dodatek okolicznościowy — za posiadanie Orderu Księcia Unisława 5 lt

(—) gen. broni Mariusz bar. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny