Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 9502 [X]

Almera, dnia 24 lipca 2017 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie powołania Wicekróla

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji i król Baridasu,
wielki książę Arped, książę Awary Południowej, suzeren Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pan w Almerze i Ciuad de Bravo,
na podstawie odpowiednich przepisów prawa postanawiamy jak następuje:

Powołujemy na Wicekróla Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi diuka at Atera.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny