Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9506 [X]

Grodzisk, dnia 26 lipca 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "14-lecie Królestwa Teutonii" o nominale 14 000 lt, w ilości 42 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Teutonia (P00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka i wykonawcą znaczka jest Roland hrabia Heach-Romański

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2017 roku o godzinie 19:50.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny