Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 9507 [X]

Almera, dnia 26 lipca 2017 r.

Uchwała Rady Królestwa

o uczczeniu przyjaźni baridajsko-sclavińskiej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

Jaśnie Oświecony Laurencjusz MaHi at Atera
Prześwietny Hrabia Tomasz Liberi
Prześwietny Hrabia Julian Fer at Atera
Prześwietny Hrabia Daniel January hrabia von Tauer-Krak
Wielmożny Wicehrabia Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Czcigodny Baron Henryk Wespucci
Czcigodny Baron Orjon von Thorn-Surma
Czcigodny Baron Konrad Jakub Arped-Friedman
Poważny Kawaler Jihymed Niezyd
Wierny Obywatel Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
Wierny Obywatel Arcadio Deliart

uchwalamy, co następuje:

Art. 1.

My, członkowie Rady Królestwa Baridasu w imieniu wszystkich mieszkańców kraju Korony chcąc uczcić przyjaźń baridajsko-sclavińską, wyrażamy głębokie uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju obu krajów. Oddajemy też hołd wybitnym mieszkańcom, którzy w trudnych chwilach zapewnili wsparcie naszemu krajowi w obronie wolności i nienaruszalności naszych granic. Niech współpraca między Baridasem i Sclavinią rozwija się po wsze czasy w ramach wielkiej sarmackiej wspólnoty.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

(—)Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny