Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 9511 [X]

Almera, dnia 26 lipca 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

roku w sprawie odwołania i powołania urzędników królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku odwołuję:

1) Paulusa Buddusa (AF091) ze stanowiska Pretora.
2) Laurencjusza MaHi at Aterę (AF766) ze stanowiska Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu.

Art. 2.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku powołuję:

1) Tomasza Liberi (AF039) na stanowisko Pretora.
2) Juliana Fer at Aterę (AF827) na stanowisko Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny