Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 9513 [X]

Almera, dnia 27 lipca 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania i powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku odwołuję:

Laurencjusza MaHi at Aterę (AF766) ze stanowiska Podskarbiego i jednocześnie powołuję na to stanowisko:

Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF891).

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny