Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9515 [X]

Almera, dnia 29 lipca 2017 r.

Ordonans Króla Baridasu

o uchyleniu ordonansu o Autonomii Tokugawy

Art. 1.

Traci moc Ordonans Króla Baridasu o Autonomii Tokugawy z dnia 31 grudnia 2015 r.

Art. 2.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny