Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9519 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nadania orderów i odznaczeń

Na podstawie "Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach" z dnia 2 sierpnia 2016 postanawiam, że niżej wymienione osoby otrzymują następujące ordery i odznaczenia w uznaniu ich zasług dla Starosarmacji:

 

 1. Srebrny Order Zjednoczenia
  1. Henryk von Thorn-Leszczyński
  2. Krzysztof Czuguł-Chan
  3. Orjon von Thorn-Surma
 2. Srebrny Order Jedwabnej Onucy
  1. Tomasz Ivo Hugo
 3. Srebrny Order Budowniczych Starosarmacji
  1. Henryk von Thorn-Leszczyński
  2. Krzysztof Czuguł-Chan
  3. Orjon von Thorn-Surma
  4. Ryszard Paczenko
 4. Srebrny Krzyż Ojców Założycieli
  1. Henryk von Thorn-Leszczyński
  2. Krzysztof Czuguł-Chan
  3. Orjon von Thorn-Surma
  4. Tomasz Ivo Hugo
 5. Brązowy Krzyż Zasługi Starosarmacji
  1. Bartek Staniszczak
  2. Peter West
  3. Roland Heach-Romański
 6. Srebrny Krzyż Zasługi Starosarmacji
  1. Henryk von Thorn-Leszczyński
  2. Jack von Horn
  3. Jan Grimknur
  4. John Rasmusen
  5. Krzysztof Czuguł-Chan
  6. Krzysztof von Thorn-Macak
  7. Leszek de Ruth
  8. Orjon von Thorn-Surma
  9. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
  10. Ryszard Paczenko
  11. Sorcha Raven
  12. Tomasz Ivo Hugo
  13. Tytus Aureliusz-Chojnacki
  14. Zbyszko Gustolúpulo
 7. Złoty Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
  1. Krzysztof Czuguł-Chan
 8. Srebrny Krzyż Płonącego Feniksa
  1. Leszek de Ruth
 9. Medal Dobrego Serca
  1. Yennefer Heach
  2. Guedes de Lima
  3. Roland Heach-Romański
  4. Wojciech Hergemon
  5. Andrzej Fryderyk
  6. Julian Fer at Atera
  7. Henryk Wespucci
  8. Laurencjusz Ma Hi at Atera
  9. Tomasz Ivo Hugo
  10. Paviel Gustolúpulo
  11. Ludwik Tomović
  12. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
  13. Carmen Laurent
  14. Jan Grimknur
  15. Krzysztof Czuguł-Chan
  16. Patryk Vindsor
  17. Zbyszko Gustolúpulo
  18. Tytus Aureliusz-Chojnacki
(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny