Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 9520 [X]

Almera, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania i powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku odwołuję:

Laurencjusza MaHi at Aterę (AF766) ze stanowiska Marszałka Baridasu i jednocześnie powołuję na to stanowisko:

Fryderyka von Hohenzollern (AE372).

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny