Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 953 [X]

Grodzisk, dnia 16 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Daniel Wojtowicz
Data i miejsce urodzenia: 13.10.1991
Miejsce zamieszkania: Miastko (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-26 (17)
Identyfikator: A8208

Wasza Książęca Mość!
Mieszkam w Sarmacji niewiele - jedynie 17 dni (na dzień
12.1.2007r.). Jednak od tego czasu udało mi się już dosyć
wiele osiągnąć. Poza pracą syriuszową jestem redaktorem
"Kulis Grodziska", aktywnym Radnym Książęcego Miasta
Grodzisk, należę do SPD i udało mi się wygrać w debiucie w
konkursie WZSN. Myślę, że jest to wystarczająca podstawa do
tego, aby sądzić, iż będę aktywnym mieszkańcem i przydam się
Sarmacji. Vivat Sarmatia! 

Daniel Wojtowicz

Adres IP: 193.19.212.134
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny