Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9531 [X]

Grodzisk, dnia 5 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie przywrócenia wsi lennych i tytułu arystokratycznego

§ 1.

Na podstawie art. 1 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 17 czerwca 2011 r. postanawiam o przywróceniu wsi lennych Vladimirowi ik Lihtenštán (AD867) - 80 wsi lennych.

§ 2.

Przywracamy także Vladimirowi Lihtenštán (AD867) tytuł arystokratyczny diuka oraz dodatkowy tytuł szlachecki wicehrabiego.

§ 3.

Przywrócenie wsi nie jest nadaniem i nie rodzi innych skutków prawnych poza tymi, o których mowa w niniejszym postanowieniu. Przede wszystkim nie wpływa na siłę głosu w wyborach, ani inne przywileje, o których mowa w innych przepisach.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny