Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9538 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania lenn

  1. Nadajemy Vladimirowi ik Lihtenštán w lenno hrabstwo Abvienolheimu, znajdującą się na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan, nakazując jemu opiekę nad lennem oraz ogłaszając, iż przysługiwać jemu będzie tytuł Diuka Abvienolheimu.
  2. Nadajemy Vladimirowi ik Lihtenštán w lenno baronię Tseleborm, znajdującą się na granicy baridajsko-loardyjskiej (mniej więcej na środku linii granicznej) po stronie Loardii Teutońskiej, nakazując jemu opiekę nad lennem oraz ogłaszając, iż przysługiwać jemu będzie tytuł Wicehrabiego Tselebormu.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny