Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9566 [X]

Almera, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie powołania Prezesa KKB

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku powołuję:

Artura Kardacza (AG642) na stanowisko Prezesa  Królewskich Koleji Baridajskich S.K oraz polecam mu realizację reformy zwiazanej z funkcjonowaniem kolei z Baridasie.

Art. 2.

Podstawowe obowiązki:

1. Wymiana taboru kolejowego,
2. Rozwój infrastruktury kolejowej,
3. Ustalenie rozkładów jazdy,
4. Opis wydarzeń zwiazanych z realizacją prac na kolei,
5. Promocja kolei.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny