Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 9584 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2017

o ustanowieniu Medalu Smoczego Pogromcy

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., na pamiątkę wydarzeń Ataku Smoka, odbywającego się w dniach 5-18 sierpnia 2017 roku, pragniemy ustanowić odznaczenia dla osób biorących w nich aktywny udział, zarówno na polu militarnym, jaki i cywilnym. Aby ziścić to pragnienie, postanawiamy co następuje:

Art. 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Smoczego Pogromcy, zwany dalej „Medalem”, jako odznaczenie nadawane w uznaniu aktywnego udziału w wydarzeniu „Atak smoka”, trwającym w dniach 5–18 sierpnia 2017 r.

Art. 2.

Medal nadaje się jednorazowo, w jednym z trzech stopni, od najwyższego poczynając:

  1. Złoty Medal Smoczego Pogromcy z Palmą;
  2. Złoty Medal Smoczego Pogromcy;
  3. Srebrny Medal Smoczego Pogromcy.

 

Art. 3.

Wizerunek i baretkę medalu przedstawia załącznik.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny