Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9590 [X]

Grodzisk, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. uchylenia i zmiany postanowienia z dnia 24 sierpnia 2017 r. o emisji znaczka

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o uchyleniu i zmianie postanowienia o emisji znaczków z dnia 23 sierpnia 2017 r. oraz nadaję mu nowe brzmienie:

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r., postanawiam  o emisji znaczka "14-lecie Starosarmacji" o nominale 14 000 lt, w ilości 42 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Starosarmacja (P00001). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka i wykonawcą znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 19:50.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

 

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny