Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9596 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (uchylony)

Na podstawie art. 2. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 302 z dnia 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarządz Rady Ministrów (Dz. P. poz. 8995), zarządza się, co następuje:

 

Art. 1.

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (Dz. P. poz. 9535), art. 3. § 3. ust. 2 o treści:

Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra, możliwa jest emisja, z której 75% dochodu przekazuje się na rachunek wnioskodawcy emisji. Pozostała część dochodu stanowi zysk Rady Ministrów

przyjmuje brzmienie:

"Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra, możliwa jest emisja, z której dochód przekazuje się na rachunek wnioskodawcy emisji".

 

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

(—) Konrad J. bar. Arped Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny