Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9597 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o orderach i odznaczeniach prowincji

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować Dekret Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji w sposób taki, iż:

    1. Dodaje się art. 13 [Medal XIV Rocznicy] o następującym brzmieniu: Każdy, kto aktywnie udziela się w życiu Starosarmacji, zasługuje na uznanie jej Społeczności. Medal XIV Rocznicy nadawany jest wszystkim tym, którzy w XIV rocznicę istnienia Korony Księstwa Sarmacji posiadali obywatelstwo Starosarmacji.

Art. 2. [Suplement do załącznika]

Do Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji dodaje się wzór odznaczenia oraz odpowiednią baretkę odznaczenia.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1
Wzory odznaczeń

1. Medal XIV Rocznicy

 

Załącznik nr 2 
Wzory baretek odznaczeń

1. Medal XIV Rocznicy

(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny