Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 96 [X]

Unisławów, dnia 10 marca 2005 r.

Artykuły Hetmańskie nr 4

o stopniach wojskowych w Książęcych Sił Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 9 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Określa się stopnie wojskowe w Książęcych Siłach Zbrojnych zgodnie z treścią załącznika nr 1.

§ 2.

Określa się oznaki stopni wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
STOPNIE WOJSKOWE

Korpusy KWL, KSP Kawaleria Pancerna Artyleria KŻW KMW
szeregowi szeregowy (szer.) ułan kanonier (kan.) szeregowy (szer.) marynarz (mar.)
starszy szeregowy (st. szer.) starszy ułan (st. ułan) bombardier (bomb.) starszy szeregowy (st. szer.) starszy marynarz (st. mar.)
podoficerowie kapral (kpr.) mat
sierżant (sierż.) wachmistrz (wchm.) ogniomistrz (ogn.) wachmistrz (wchm.) bosmanmat (bsmt)
starszy sierżant (st. sierż.) starszy wachmistrz (st. wchm.) starszy ogniomistrz (st. ogn.) starszy wachmistrz (st. wchm.) bosman (bsm.)
chorąży (chor.)
oficerowie podporucznik (ppor.)
porucznik (por.)
kapitan (kpt.) rotmistrz (rtm.) kapitan (kpt.) rotmistrz (rtm.) kapitan (kpt.)
major (mjr) komandor podporucznik (kmdr ppor.)
podpułkownik (ppłk) komandor porucznik (kmdr por.)
pułkownik (płk) komandor (kmdr)
generał brygady (gen. bryg.) kontradmirał (kontradm.)
generał dywizji (gen. dyw.) wiceadmirał (wiceadm.)
generał broni (gen. broni) admirał (adm.)
Marszałek Sarmacji

Załącznik nr 2
OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH

KSIĄŻĘCE WOJSKA LĄDOWE
KSIĄŻĘCE SIŁY POWIETRZNE

Starszy szeregowy

Kapral

Sierżant

Starszy sierżant

Chorąży

Podporucznik

Porucznik

Kapitan

Major

Podpułkownik

Pułkownik

Generał brygady

Generał dywizji

Generał broni

Marszałek Sarmacji

KSIĄŻĘCA MARYNARKA WOJENNA

Starszy marynarz

Mat

Bosmanmat

Bosman

Chorąży

Podporucznik

Porucznik

Kapitan

Komandor podporucznik

Komandor porucznik

Komandor

Kontradmirał

Wiceadmirał

Admirał

(—) gen. broni Mariusz bar. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny