Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9602 [X]

Grodzisk, dnia 27 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczków

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r., postanawiam  o emisji znaczków "Krige mith Drakes (Walka ze smokiem)" oraz „Tuter ik Drakes (zabójca smoka)”.

§ 2.

Znaczek "Krige mith Drakes (Walka ze smokiem)" o nominale 1 000 lt i cenie sprzedaży 3 000lt w ilości 74 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Królestwo Teutonii (P00002). Autorem grafiki znaczka i wykonawcą znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan. Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 1.

§ 3.

Znaczek „Tuter ik Drakes (zabójca smoka)” o nominale 7 038 lt, w ilości 27 egzemplarzy. Znaczek nie będzie dostępny w sprzedaży na poczcie, zaś jego cała emisja trafi na konto Alberta markiza Felimi-Liderskiego (AE494). Wyżej wymienionego zobowiązuję do przekazania znaczka dla osób, które zadały największe obrażenia w wydarzeniu i zostanie rozdzielony w następujący sposób:

  1. top 1 – 3 znaczki,
  2. top 5 – 2 znaczki,
  3. top 20 - 1 znaczek,
  4. zabójca smoka + 1 znaczek,

Autorem grafiki znaczka i wykonawcą znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan. Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 2.

§ 4.

W związku z § 3. ust. 13 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych w czasie przekazania znaczka, o którym mowa w § 3 niniejszego postanowienia zostanie pobrana opłata za przekazanie 27 znaczków dla osób wymienionych w ust. 1-4. Rada Ministrów ze względu na realizację inicjatywy społecznie użytecznej zobowiazuje sie pokryć koszty tej operacji gdy osoba przekazująca złoży oświadczenie o przekazaniu wszystkich znaczków w miejscu publikacji wniosku o ich emisję.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2017 roku o godzinie 20:30.

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Obrazek

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Obrazek

 

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny