Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 9603 [X]

Grodzisk, dnia 27 sierpnia 2017 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie opłaty za wniosek o emisję znaczków pocztowych (uchylony)

Na podstawie art. 5. ust. 2. Ustawy z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833), Rada Ministrów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się opłatę za realizację wniosku o emisję przez Pocztę Baridajską tych znaczków pocztowych, które nie są emitowane w związku:

  1. ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445);
  2. z inicjatywą Rady Ministrów bądź dyrektora Poczty Baridajskiej.

 

§ 2.

Ustala się wysokość opłaty o której mowa w § 1. na 5 000 Ⱡ.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

(—) Konrad J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny