Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9614 [X]

Almera, dnia 2 września 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie nadania Medali Baridajskiego Sportu

Art. 1.

Na podstawie atr. 2 ust. 2 ordonansu Króla Baridasu z dnia 08 czerwca o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 9423) w uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami tj. wzorowym prowadzeniu piłkarskiej reprezentacji Królestwa Baridasu nadaję:

Selekcjonerowi Timanowi diukowi Demollari (A4412)

Złoty Medal Baridajskiego Sportu

Art. 2.

Na podstawie atr. 2 ust. 2 ordonansu Króla Baridasu z dnia 08 czerwca o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 9423) w uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami tj. wzorowym prowadzeniu piłkarskiej reprezentacji Królestwa Baridasu nadaję:

Byłemu Prezesowi BZPN Juliette baronetessie Alatriste (AF686)

Srebrny Medal Baridajskiego Sportu

Art. 3.

Na podstawie atr. 2 ust. 3 ordonansu Króla Baridasu z dnia 08 czerwca o ustanowieniu odznaczeń Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 9423) w uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami tj. za uzyskane wysokie wyniki w prowadzeniu drużyny piłkarskiej nadaję:

Menadżerowi BP Almeta Eradlowi Adrienowi Marcussowi Piusowi wicehrabiemu da Firenza (AG232)

Brązowy Medal Baridajskiego Sportu

Art. 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról w Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny