Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9615 [X]

Grodzisk, dnia 2 września 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "15-lecie Książęcych Sił Zbrojnych" o nominale 15 000 lt i cenie sprzedaży 10 000 lt, w ilości 45 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Książęcych Sił Zbrojnych (G00003). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 08 września 2017 roku o godzinie 19:50.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

 

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny