Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 9618 [X]

Grodzisk, dnia 3 września 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

MY, PAVIEL GUSTOLÚPULO,
regent Księstwa Sarmacji,

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzamy, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Gniewosz Sforski (AG588)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel diuk Gustolúpulo,
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny