Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9628 [X]

Almera, dnia 12 września 2017 r.

Rozkaz Króla Baridasu

ws. uchylenia rozkazu w sprawie form językowych

Art. 1.

W związku z uchyleniem podstawy prawnej tj. ze skreśleniem art. 4 Ustawy Sejmu o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. przez Ustawę Konstytucyjną z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego uchylam Rozkaz Króla Baridasu w sprawie form językowych (Dz. P. poz. 7632)

Art. 2.

Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
w imieniu króla, wicekról w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny