Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9632 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2017 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku z niespełnieniem wymogu określonego w art. 14 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Timana Demollariego [A4412].

§ 2.

Stwierdzam, że składu Sejmu nie można uzupełnić w myśl art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny