Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9633 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2017 r.

Decreto del Dictatore

de la nacionalidad

Art. 1. [Obywatelstwo dzielnicy]

Na podst. art. 1 Dekretu Namiestnika Starosarmacji w sprawie powołania dzielnicy El Distrito de Tropicana, w imieniu Namiestnika Starosarmacji, postanawiam:

  1. Obywatelem Tropicany jest każdy mieszkaniec Soli, który posiada obywatelstwo Starosarmacji.
  2. Obywatelstwo Tropicany jest nadawane automatycznie w dwa dni po otrzymaniu obywatelstwa Starosarmacji.
  3. Obywatelstwo Tropicany uprawnia do sprawowania funkcji El Dictatore, a także organizowania i wspierania puczów przeciw obowiązującym władzom.
  4. El Dictatore może przyznać honorowe obywatelstwo każdemu mikronaucie, który zasłużył się w sposób wyjątkowy dla El Distrito de Tropicana.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Remigiusz Vladimirowicz v-hr. Lwowski von Hochenhaüser,
El Dictatore

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny