Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 9638 [X]

Almera, dnia 27 września 2017 r.

Uchwała Rady Królestwa

o uchyleniu Ordynacji Wyborczej z dnia 1 lutego 2013 roku

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jaśnie Oświecony Diuk Laurencjusz MaHi at Atera
Prześwietny Hrabia Tomasz Liberi
Prześwietny Hrabia Julian Fer at Atera
Wielmożny Wicehrabia Ricardo Conejo Cuadrado
Wielmożny Wicehrabia Eradl Adrien Marcus da Firenza
Czcigodny Baron Konrad Jakub Arped-Friedman
Czcigodny Baron Henryk Wespucci
Poważny Kawaler Jihymed Niezyd
Poważny Kawaler Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło


stanowimy, co następuje:

Przepisy wprowadzające prawa kardynalne

Art. 1.

Niniejsza uchwała Rady Królestwa Baridasu uchyla Ordynację wyborczą z dnia 1 lutego 2013 roku.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

(—) Julian Fer at Atera,
Wicemarszałek Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny