Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 9640 [X]

Eldorat, dnia 3 października 2017 r.

Postanowienie Prefekta Sclavinii

w sprawie stwierdzenia opróżnienia urzędu Konsula Sclavinii

Na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia  12 stycznia 2017 roku postanawiam, co następuje:

§1.

W związku z niemożnością sprawowania przez Konsul Sclavinii Yennefer von Witcher (AF936) swojej funkcji przez czas dłuższy niż jedna trzecia kadencji stwierdzam opróżnienie urzędu Konsula Sclavinii.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach-Romański
Prefekt Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny