Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9643 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2017 r.

Decreto del Dictatore

sobre la creación del Tropicano Instituto de la Memoria

Na podst. art. 1 Dekretu Namiestnika Starosarmacji w sprawie powołania dzielnicy El Distrito de Tropicana, w imieniu Namiestnika Starosarmacji, postanawiam:

1. Zostaje utworzony Tropicano Instituto de la Memoria (Tropicański Instytut Pamięci).

2. Celem Instytutu jest utworzenie i rozwijanie historii przedinternetowej, a także upamiętnianie historii internetowej. Powinien realizować te cele w porozumieniu z władzami Tropicany i współpracując ze swymi odpowiednikami w innych samorządach.

3. Instytutem zarządza El Director, wyznaczany przez El Dictatore. El DIrector może zatrudniać pracowników Instytutu.

(-) wicehrabia Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
El Dictatore

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny