Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 9646 [X]

Grodzisk, dnia 10 października 2017 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie zniesienia opłaty za wniosek o emisję znaczków pocztowych

Na podstawie art. 5. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833), Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Traci moc Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2017 roku w sprawie opłaty za wniosek o emisję znaczków pocztowych (Dz. P. poz. 9603).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(—) Konrad J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny