Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 9649 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2017 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania dotacji

§ 1.

Na podstawie art. 9. ust. 1., w związku z art. 9. ust. 5. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku przyznaje się dotację w wysokości 125 000,00 lt dla inicjatywy Książęca Akademia Nauk, z wniosku Petera Westa [AF958], na okres od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Postanawia się o przekazaniu przyznanej dotacji na konto bankowe Książęcej Akademii Nauk [S00197] w terminie dwóch dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się wnioskodawcę oznaczonego w §1. do rozdysponowania przyznanej dotacji na podstawie i w granicach treści wniosku, stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały pod rygorem nieważności uchwały oraz do oznaczania publikacji prasowych związanych z inicjatywą oznaczoną w §1. grafiką, której wzór określa załącznik nr 1.

§4.

Na podstawie art. 9. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku zobowiązuje się wnioskodawcę oznaczonego w §1., w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy oznaczonej w §1., do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogloszenia.

ZAŁĄCZNIK

(Wersja pełna załącznika bez ewentualnych deformacji)

(—) Konrad J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz

(—) Orjon v-hr. von Thorn-Surma
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny