Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 965 [X]

Grodzisk, dnia 23 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań określonych w opiniach sporządzanych przez Trybunał Honorowy

§ 1.

Upoważniam Prezesa Trybunału Honorowego do podejmowania w moim imieniu i za moją uprzednią zgodą działań określonych w opiniach sporządzanych przez Trybunał Honorowy.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny