Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9655 [X]

Almera, dnia 20 października 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania i powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie art. 2 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa odwołuję:

Yennefer von Witcher (AF936) ze stanowiska Przewodniczącej Rady Królestwa Baridasu i jednocześnie powołuję na stanowisko Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu:

Jihymeda Niezyda (AG541).

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny