Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne władz prowincji, poz. 9656 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zwołania Sejmiku Koronnego na obrady

 § 1.

Zwołuję Sejmik Koronny Starosarmacji na obrady na dzień 22 października 2017 r., równocześnie powierzając Janowi wicehrabiemu Zaorskiemu obowiązek czuwania nad porządkiem wyboru Marszałka Sejmiku Koronnego.

§ 2.

Lista uprawnionych do udzału w obradach:

  1. Tomasz Ivo Hugo (AD468),
  2. Henryk von Thorn-Leszczyński (A7599),
  3. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782),
  4. Jan Grimknur (AG325),
  5. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser (AF820),
  6. Paviel von Thorn-Broniek (A8218),
  7. Patryk Vindsor (AG556),
  8. Peter West (AF958),
  9. Orjon von Thorn-Surma (AF927),
  10. Jan Zaorski (A7212).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny