Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9663 [X]

Grodzisk, dnia 23 października 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

  1. Na podstawie § 3 ust.1 pkt 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "Urodziny JKM Tomasza Ivo Hugona", o nominale 10 000 lt i cenie sprzedaży 10 000 lt, w ilości 40 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki.
  2. Na podstawie § 3 ust.2 pkt 1 wyżej wspomnianego zarządzenia dochód ze sprzedaży znaczka stanowi dochód JKM Tomasza Ivo Hugona (AD468). Wzór znaczka określony jest w załączniku.
  3. Autorem grafiki znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan, a znaczek wyraża osobiste emocje i nawiązuje do sytuacji, na której wspomnienie jego autor mimowolnie się uśmiecha, bo ma bezpośredni związek z Księciem i nawiązuje do jednego ze zjazdów Sarmatów w Krostkowie.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 26 października 2017 roku o godzinie 20:00.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny