Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9667 [X]

Grodzisk, dnia 24 października 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "RVT Hrabia Ruhnhoff" o nominale 6 000 lt i cenie sprzedaży 6 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Na podstawie art. 2 Ustawy Sejmu nr 331 o zmianie Ustawy o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9637) dochód ze sprzedaży znaczka pomniejszony o 25% zostanie przelany na konto Sarmacka Liga Piłkarska (S00104). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Michał markiz Michaelus. 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 28 października 2017 roku o godzinie 19:30.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny