Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 967 [X]

Almera, dnia 24 stycznia 2007 r.

Postanowienie Gubernatora Baridasu nr 6

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu (uchylony)

Na podstawie art. 4 ust. 4 Konstytucji Baridasu z dnia 9 listopada 2006 r. zarządzam wybory uzupełniające do Senatu według następującego kalendarza:

1. 25–27 stycznia 2007 r.: termin zgłaszania kandydatur,
2. 28-30 stycznia 2007 r.: termin oddawania głosów.

(—) Konrad hrabia von Staufen.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny