Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9673 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczeń państwowych

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i Sclavinii, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

W celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, nagradzamy niżej wymienione mieszkanki i niżej wymienionych mieszkańców Sarmacji za ich działalność w III kwartale AD 2017 (lipiec - wrzesień):

Za osiągnięcia na polu zakładanych tematów na forum, opublikowanych na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

Brązowy medal orderu Awangardy

 

 1. Guedes de Lima
 2. Henryk von Thorn-Leszczyński
 3. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski
 4. Nikodem Thiefs
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski
 6. Jarosław Wawrzyniak
 7. Leszek de Ruth
 8. Incisive
 9. Erik Hoch
 10. Krzysztof von Thorn-Macak
 11. Bartłomiej Czapka
 12. Mikołaj Torped
 13. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
 14. Friedrich Von Schröder-Schulte
 15. Thomas van der Lis
 16. Eddard Noqtern
 17. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni

 

Srebrny medal orderu Awangardy

 

 1. Tomasz Liberi
 2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 3. Ludwik Tomović
 4. John Rasmusen
 5. Viktor von Vihren
 6. Karolina Aleksandra
 7. Michał Michaelus
 8. Orjon von Thorn-Surma
 9. Arcadio Norbert Deliart von Witcher
 10. Jacek Gmoh
 11. Mustafa Owski

 

Złoty medal orderu Awangardy

 

 1. Albert Felimi-Liderski
 2. Andrzej Fryderyk
 3. Otto von Spee-Asketil
 4. Henryk Wespucci
 5. Peter West
 6. Ricardo Conejo Cuadrado
 7. Wojciech Hergemon
 8. Carmen Laurent-Asketil
 9. Kristian Arped
 10. Jan Grimknur
 11. Krzysztof Hans van der Ice
 12. Jan Zaorski
 13. Adam Jerzy Piastowski
 14. Fryderyk von Hohenzollern
 15. Walerian von Moscow
 16. Defloriusz Dyman Wander

 

Brązowy krzyż orderu Awangardy

 

 1. Thimoteus ik Hohentsolern
 2. Patryk Vindsor
 3. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
 4. Vladimir ik Lihtenštán
 5. Salvadore van der Saar
 6. Julian Fer at Atera
 7. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 8. Yennefer von Witcher
 9. Timan Demollari
 10. Dominik Vulpis
 11. Krzysztof Czuguł-Chan

 

Srebrny krzyż orderu Awangardy

 

 1. Jihymed Niezyd
 2. Paviel Gustolúpulo
 3. Laurencjusz Ma Hi zt Atera
 4. Roland Heach-Romański
 5. Konrad Jakub Arped-Friedman
 6. Gotfryd Slavik de Ruth
 7. Prokrust Zombiakov

 

Złoty krzyż orderu Awangardy

 1. Robert von Thorn

 

Za osiągnięcia w zdobywaniu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi:

Brązowy medal orderu Czerwonej Podwiązki

 

 1. Krzysztof Hans van der Ice
 2. Viktor von Vihren
 3. Tomasz Liberi
 4. Jacek Gmoh
 5. Leszek de Ruth
 6. Ricardo Conejo Cuadrado
 7. Defloriusz Dyman Wander
 8. Jarosław Wawrzyniak
 9. Rihanna Aureliuš-Sedrovski
 10. Arcadio Norbert Deliart von Witcher
 11. Mikołaj Torped
 12. Adam Jerzy Piastowski
 13. Vanderlei Bouboulina-À-La-Triste
 14. Heweliusz Popow-Chojnacki
 15. Krzysztof von Thorn-Macak
 16. Artur Kardacz

 

Srebrny medal orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Henryk Wespucci
 2. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski
 3. Henryk von Thorn-Leszczyński
 4. Salvadore van der Saar
 5. Jan Zaorski
 6. Jan Grimknur
 7. Dominik Vulpis
 8. Otto von Spee-Asketil
 9. Julian Fer at Atera
 10. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 11. Thimoteus ik Hohentsolern
 12. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni

Złoty medal orderu Czerwonej Podwiązki

 

 1. Prokrust Zombiakov
 2. Yennefer von Witcher
 3. Carmen Laurent-Asketil
 4. Wojciech Hergemon
 5. Albert Felimi-Liderski
 6. Orjon von Thorn-Surma
 7. Michał Michaelus
 8. Peter West
 9. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 10. Kristian Arped

 

Brązowy krzyż orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Paviel Gustolúpulo
 2. Krzysztof Czuguł-Chan
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 4. Andrzej Fryderyk
 5. Gotfryd Slavik de Ruth
 6. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
 7. Karolina Aleksandra
 8. Patryk Vindsor
 9. John Rasmusen

Srebrny krzyż orderu Czerwonej Podwiązki

 1. Jihymed Niezyd
 2. Timan Demollari
 3. Robert Von Thorn
 4. Roland Heach-Romański
 5. Konrad Jakub Arped-Friedman

Złoty krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 

 1. Vladimir ik Lihtenštán

 

Za osiągnięcia na polach organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach:

Srebrny medal orderu Dalii

 1. Vladimir ik Lihtenštán

Złoty medal orderu Dalii

 1. Yennefer von Witcher
 2. Orjon von Thorn-Surma
 3. Andrzej Fryderyk
 4. Carmen Laurent-Asketil

 

Za osiągnięcia na polach organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach:

Brązowy medal orderu Ognia

 1. Tytus Aureliusz-Chojnacki
 2. Mustafa Owski
 3. Nikodem Thiefs
 4. Henryk Wespucci

Srebrny medal orderu Ognia

 1. Ludwik Tomović
 2. Krzysztof von Thorn-Macak
 3. Zbyszko Gustolúpulo
 4. Jacek Gmoh
 5. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser

Złoty medal orderu Ognia

 1. Krzysztof Czuguł-Chan
 2. Jan Grimknur
 3. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni

Brązowy krzyż orderu Ognia

 1. Robert von Thorn
 2. Paviel Gustolúpulo
 3. Michał Michaelus

Złoty krzyż orderu Ognia

 1. Timan Demollari
 2. Henryk von Thorn-Leszczyński

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat:

Brązowy medal orderu Liry

 1. Roland Heach-Romański
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Srebrny medal orderu Liry

 1. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 2. Salvadore van der Saar
 3. Viktor von Vihren
 4. Arcadio Norbert Deliart von Witcher
 5. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy:

Brązowy medal orderu Harfy

 1. Roland Heach-Romański
 2. Thimoteus ik Hohentsolern
 3. Karolina Aleksandra
 4. Peter West

Srebrny medal orderu Harfy

 1. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski

Złoty medal orderu Harfy

 1. John Rasmusen
 2. Magnum von Graudenz
 3. Leszek de Ruth

Brązowy krzyż orderu Harfy

 1. Vladimir ik Lihtenštán
 2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza

 

Za osiągnięcia na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad:

Brązowy medal orderu Pióra

 1. Yennefer von Witcher
 2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 3. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski
 5. John Rasmusen
 6. Krzysztof Hans van der Ice
 7. Defloriusz Dyman Wander
 8. Krzysztof Czuguł-Chan
 9. Jacek Gmoh
 10. Arcadio Norbert Deliart von Witcher
 11. Henryk Wespucci
 12. Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni

Srebrny medal orderu Pióra

 1. Andrzej Fryderyk
 2. Carmen Laurent-Asketil
 3. Prokrust Zombiakov
 4. Jan Zaorski
 5. Henryk von Thorn-Leszczyński
 6. Patryk Vindsor
 7. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
 8. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Złoty medal orderu Pióra

 1. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 2. Leszek de Ruth
 3. Jihymed Niezyd
 4. Wojciech Hergemon
 5. Karolina Aleksandra
 6. Jan Grimknur

Brązowy krzyż orderu Pióra

 1. Gotfryd Slavik de Ruth
 2. Robert von Thorn
 3. Vladimir ik Lihtenštán

Srebrny krzyż orderu Pióra

 1. Michał Michaelus
 2. Timan Demollari

 

Za osiągnięcia na polach działalności społecznie użytecznej:

Brązowy medal orderu Gloriosae Memoriae

 1. Peter West
 2. Jihymed Niezyd
 3. Henryk Wespucci

Srebrny medal orderu Gloriosae Memoriae

 1. Prokrust Zombiakov
 2. Paviel Gustolúpulo
 3. Robert von Thorn

Złoty medal orderu Gloriosae Memoriae

 1. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 2. Orjon von Thorn-Surma

Złoty krzyż orderu Gloriosae Memoriae

 1. Andrzej Fryderyk
 2. Krzysztof Czuguł-Chan
 3. Karolina Aleksandra

 

Za osiągnięcia w obszarach sarmackich systemów, aplikacji i integracji:

Brązowy medal orderu Architektów

 1. Avril von Levengothon
 2. Wojciech Hergemon

Srebrny medal orderu Architektów

 1. Andrzej Fryderyk

Brązowy krzyż orderu Architektów

 1. Krzysztof Czuguł-Chan

  

Za osiągnięcia na polach wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego:

Brązowy medal orderu Biurokratów

 1. Kristian Arped
 2. Thimoteus ik Hohentsolern
 3. Karolina Aleksandra
 4. Henryk Wespucci
 5. Fryderyk von Hohenzollern

 Srebrny medal orderu Biurokratów

 1. Yennefer von Witcher
 2. Julian Fer at Atera
 3. John Rasmusen
 4. Krzysztof Czuguł-Chan
 5. Prokrust Zombiakov
 6. Timan Demollari
 7. Jan Grimknur

Złoty medal orderu Biurokratów

 1. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
 2. Heweliusz Popow-Chojnacki
 3. Orjon von Thorn-Surma

Brązowy krzyż orderu Biurokratów

 1. Patryk Vindsor
 2. Albert Felimi-Liderski

Srebrny krzyż orderu Biurokratów

 1. Laurencjusz Ma Hi at Atera
 2. Robert von Thorn

Złoty krzyż orderu Biurokratów

 1. Paviel Gustolúpulo
 2. Roland Heach-Romański

 

Za osiągnięcia na polu działalności w Sejmie Księstwa:

Brązowy medal orderu Prawa

 1. Defloriusz Dyman Wander

 Srebrny medal orderu Prawa

 1. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
 2. Robert von Thorn

  

Za osiągnięcia na polu działalności w Rządzie Księstwa:

Brązowy medal orderu Salamandry

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Złoty medal orderu Salamandry

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman

Brązowy krzyż orderu Salamandry

 1. Laurencjusz Ma Hi at Atera

  

Za osiągnięcia na polu sprawiedliwego i sprawnego wyrokowania

Brązowy medal orderu Sprawiedliwości

 1. Heweliusz Popow

Srebrny medal orderu Sprawiedliwości

 1. Paviel Gustolúpulo

Brązowy krzyż orderu Sprawiedliwości

 1. Roland Heach-Romański
 2. Wojciech Hergemon

  

Za osiągnięcia na polach pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych

Krzyż Żołnierski orderu Legii Honorowej

 1. Tomasz Liberi
 2. Mustafa Owski
 3. David de Hoenhaim
 4. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło

Krzyż Oficerski orderu Legii Honorowej

 1. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
 2. Bartłomiej Czapka
 3. Henryk Wespucci

Krzyż Komandorski orderu Legii Honorowej

 1. Gotfryd Slavik de Ruth
 2. Laurencjusz Ma Hi at Atera

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny